18-09-202103:36?°CGeoPortal Terrassa
Skip Navigation Links
Indicadors
Aplicacions
Geoserveis
CAD/GIS
Llistats
Descārregues
Recerca
Contacte

Presentaciķ

L´Ajuntament de Terrassa, treballa a la realitzaciķ i manteniment de la cartografia digital de la ciutat a diverses escales i formats, amb difusiķ de la mateixa a traves de la seva IDE Local, que pretén integrar, a traves d´internet, la informaciķ geogrāfica que es produeix tant a l´Ajuntament de Terrassa, com a altres productors de cartografia (DIBA, ICC, Consell Comarcal,...)

Quč és una IDE local?

Una IDE Local (Infrastructura de Dades Espacials Local/Municipal) és un sistema informātic integrat per un conjunt de recursos (catālegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pāgines Web,...) dedicats a gestionar Informaciķ Geogrāfica (mapes, ortofotos, imatges de satčlˇlit, topōnims,...), disponibles a Internet, que compleixen una sčrie de condicions d´interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies,...) que permeten que un usuari, fent servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.
Una IDE estā composada de 4 elements fonamentals:

Sistema de Coordenades (ED50 i ETRS89)

La Comunitat Europea mitjanįant el programa INSPIRE promou l'harmonitzaciķ de la geoinformaciķ arreu d'Europa. Amb aquest objectiu s'estableix la transiciķ al nou sistema de referčncia ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar l'interoperabilitat entre els territoris. El Decret 1071/2007 que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transiciķ del ED50 al ETRS89 amb unes dates clau: El problema específic:
A les dades cartogràfiques de l'Ajuntament de Terrassa, fins ara s'ha vingut utilitzant el sistema de referència anomenat ED50 (European Datum 1950), perō degut al moviment constant de la placa continental europea (entre altres motius), cal adaptar tot el conjunt d'objectes cartogràfics, i per això el 2007 es va adoptar de forma consensuada per tota Europa un nou sistema de referència anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), i en conseqüčncia ara cal desplaçar totes les coordenades (perquè sinó correspondrien a punts equivocats).

Des de la publicació del Decret, l'Ajuntament de Terrassa (conjuntament amb l'ICC) va iniciar els estudis i contactes necessaris per garantitzar l'adaptació del seu conjunt de cartografia i serveis al sistema ETRS89.

Enllaįos OpenData Terrassa