Presentació

L'Ajuntament de Terrassa, treballa a la realització i manteniment de la cartografia digital de la ciutat a diverses escales i formats, amb difusió de la mateixa a traves de la seva IDE Local, que pretén integrar, a traves d'internet, la informació geogràfica que es produeix tant a l'Ajuntament de Terrassa, com a altres productors de cartografia (DIBA, ICC, Consell Comarcal,...)

Què és una IDE local?

Una IDE Local (Infrastructura de Dades Espacials Local/Municipal) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines Web,...) dedicats a gestionar Informació Geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims,...), disponibles a Internet, que compleixen una sèrie de condicions d´interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies,...) que permeten que un usuari, fent servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.
Una IDE està composada de 4 elements fonamentals:

Indicadors de ciutat

Dades geogràfiques (localització, superficies,...) (1,2)

Superficie terme municipal 70,19 Km2
Superficie casc urbà 25,00 Km2
Xarxa viaria 423,7 Km
UTM x 417.369,016
UTM y 4.601.767,782
Longitud 2,009006108
2º 0' 32''
Latitud 41,563316985
41º 33' 48''
Altitud 277 metres
Terrassa
1) Sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
2) Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Codi municipi INE

082798

Població a 1 de gener

224.474 habitants

Aplicacions

Amb la voluntat d'oferir el millor servei als ciutadans, l'Ajuntament de Terrassa ha desenvolupat uns servidor de mapes propis on es poden visualitzar i consultar diferents capes d'informació.

Des d'aquí podreu accedir-hi a la llista d'aplicacions web creades pel Servei, i accessibles mitjançant els navegadors habituals d'Internet Edge, Chrome, Firexfox i Opera (s'obren en finestra/pestanya nova).

Tipus Nom Descripció

Catàleg de dades

Aquí trobareu tota la informació disponible en línia en format de geoserveis web o llistats (s'obren en finestra/pestanya nova).

Un servei web, es una col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-ne informació sense haver-la d'emmagatzemar en local.

Un geoservei es un servei web específic que retorna informació amb component geogràfica, permetent l'accés a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d'una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible.

Des de la IDE Local de l'Ajuntament, posem a l'abast dels diversos usuaris (entitats, empreses, ciutadans,...) la informació cartogràfica disponible, a traves de l'especificació WMS definida per OGC.
De igual forma, tots els geoserveis estan accessibles a traves de l'interficie web d´ArcGIS Server, els mètodes REST, accessibles a traves de les URL definides.

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret de substituir, clausurar o restringir-ne l'accés als serveis en cas de necessitat, abús o ús il·legítim.

Format Descripció

Descàrregues

Zona de descàrregues (llistats, plànols, PDF, ...) disponibles per a tothom.

Totes les dades cartogràfiques son expressades en ETRS89, tret de que s'especifiqui el contrari. El sistema de referència dels KML/KMZ es l'habitual de Google Earth/Maps, WGS84.

Topogràfic en format CAD

Des de aquí podeu descarregar el topogràfic de l'Ajuntament de Terrassa, en format AutoCAD.

Modifiqueu o moveu el quadrat per defecte de descarrega a la zona y mida que necessiteu (la descarrega sempre serà de la extensió total de la zona que seleccioneu).
La extensió a descarregar té un límit, quan el botó de descarrega estigui actiu, podeu punxar sobre ell i es llençarà el procés que generarà un arxiu comprimit en format ZIP amb la zona visualitzada.
Atenció: La tasca pot durar varis minuts, no tanqueu la finestra del navegador o s'haurà de començar de nou.

Noticies i novetats

Data Títol Descripció

Contacta amb nosaltres

Ajuntament de Terrassa
Àrea de Estructura Territorial i Atenció Ciutadana
Cartografia i Població, Servei Informació Geogràfica

Carrer de la Unió, número 34-36 (primera planta)
08221 - Terrassa

93 739 70 00, extensions 7009, 7010, 7011, 7012, 7013 i 7014
sistemes.informacio.territorial@terrassa.cat